ویزای شینگن

ویزای شینگن - کلیه خدمات اخذ ویزای شنگن ، تهیه برنامه سفر ، گرفتن وقت سفارت ، از سفارت کشورهای حوزه شینگن را به ما بسپارید

نوع ویزا مدت آماده شدن مدت اقامت قیمت
توریستی 25 روز 15 روز 2.500.000

 

 مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای شینگن به شرح زیر می باشد .

مدارک شناسایی:

الف) پاسپورت جدید (با حداقل 6 ماه اعتبار )و پاسپورت قدیم (به همراه کپی از ویزا های معتبر قبلی)

ب) 2 قطعه عکس 4*3 رنگی پشت زمینه روشن

ج)شناسنامه متقاضی به همراه کپی از تمام صفحات شناسنامه

مدارک کاری و تحصیلی:

الف) گواهی اشتغال به کاربا سر برگ محل کار متقاضی (با ذکر سمت/حقوق دریافتی ماهیانه/ سابقه کار) ترجمه شده

ب) لیست پرداخت بیمه 6 ماهه گذشته (با مهرسازمان بیمه) - در صورت نداشتن بیمه ارائه قرارداد کاری فی مابین مسافر و محل اشتغال به کار فعلی آن . ترجمه شده

ج) فیش حقوقی /حکم کار گزینی . ترجمه شده

د) پروانه بهره برداری و یا جواز کسب ویا روزنامه رسمی یا اساسنامه شرکت مربوطه . ترجمه شده

ه) گواهی اشتغال به تحصیل جهت افراد در حال تحصیل . ترجمه شده

مدارک مالی:

الف) پرینت حساب بانکی از 3 ماهه اخیر به همراه ریز گردش حساب با مهر و امضا شعبه بانک مربوطه (دولتی و خصوصی )مهم گردش بالای حساب و حداقل 35 میلیون تومان مانده داشته باشد. ترجمه بانکی 

نکته مهم : هر چقدر مبلغ موجود در حساب بیشتر باشد و یا گردش حساب زیاد باشد در صد قبولی بیشتر است.

(پرینت گردش حساب متقاضی حداکثر باید برای 5روز  قبل از تاریخ تحویل مدارک مسافر باشد. پرینت گردش حساب باید بنام شخص متقاضی باشد در صورتی که به اسم شرکت باشد مورد قبول نمی باشد.)

ب) سند مالکیت

 هیچ یک از مدارک در رهن سفارت باقی نمی ماند.

نکات کلیدی و مهم:

پس از اخذ ویزای مسافر در هنگام تحویل مدارک ، مسافر موظف است در ازای هر نفر مبلغ 300/000/000 ریال چک رمزدار و یا ضمانت بانکی یا چک بانکی در وجه این شرکت به امانت بگذارد و پس از بازگشت با ارائه مهر خروج چک به مسافر مستردد میگردد .

تماس با ما

خیابان فاطمی - روبروی سازمان آب - شماره 187 - طبقه سوم - واحد 8

تلفن : 02191006898

اطلاعات مفید